Stronê odwiedzi³o 5698 go¶ci
Strona Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem ¶w. Kazimierza
ul. Che³mska 21a, 00-724 Warszawa, e-mail: parafiakazimierz@wiara.pl, www.parafiakazimierz.waw.pl