|

საქმიანობის არეალი

კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის კვლევითი აქტივობები ფოკუსირებულია ცხრა კვლევით არეალში, რომლებიც თავმოყრილია ოთხ მთავარ კვლევით პროგრამაში.

გაიგეთ მეტი
საქმიანობის არეალი

მაკროეკონომიკური ანალიზი

  • მონეტარული და გაცვლითი კურსის პოლიტიკა, ფინანსური ბაზრებისა და საბანკო სექტორის განვითარება
  • ეროვნული ეკონომიკის მონიტორინგი და მოკლევადიანი პროგნოზების მომზადება

სტრუქტურული რეფორმები

  • საჯარო სექტორის რეფორმა
  • მცირე და საშუალო ბიზნესის რეფორმა
  • ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის რეფორმა

საჯარო სექტორი

  • ფისკალური პოლიტიკა
  • რეგიონული პოლიტიკა
  • სოციალური პოლიტიკა

ასოცირების შეთანხმების მონიტორინგი

  • DCFTA იმპლემენტაცია

სიახლეები