RUMAH WILAYAH PERSEKUTUAN

Dasar Rumah Wilayah Persekutuan (RUMAWIP) diwujudkan untuk menggariskan hala tuju serta dijadikan asas kepada pihak berkuasa tempatan dan juga pemaju dalam merancang serta membangunkan rumah mampu milik.

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Warganegara Malaysia

Berumur 18 tahun dan ke atas

Pendapatan kasar bulanan di bawah RM10,000.00 (Bujang) dan RM15,000.00 (Suami dan Isteri)

Dilahirkan atau menetap atau bekerja di Wilayah Persekutuan

Berita Terkini

PENGUMUMAN MENGENAI PROGRAM RUMAWIP

Sumber: KWP · 29/06/2018

Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) ingin memaklumkan bahawa Kerajaan telah membuat keputusan supaya semua pelaksanaan program perumahan mampu milik diletakkan secara berpusat di bawah seliaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bagi memudahkan urusan perancangan dan pengurusan. Dalam hal ini, Rumah Wilayah Persekutuan (RUMAWIP) adalah antara program yang terlibat dengan keputusan kerajaan tersebut. Walau bagaimanapun, kaedah pelaksanaan keputusan ini akan dimuktamadkan setelah kelulusan Jemaah Menteri diperolehi dalam masa terdekat.

 

Sehubungan itu, KWP memutuskan bahawa semua projek baharu yang dicadang untuk dibuka permohonan melalui Portal RUMAWIP akan ditangguhkan sehingga semua proses peralihan fungsi kepada KPKT diselesaikan setelah mendapat kelulusan muktamad daripada Jemaah Menteri. Namun begitu, semua projek sedia ada (bagi kategori dalam pembinaan/perintah pembangunan) yang sedang dibuka permohonan melalui Portal RUMAWIP akan berjalan seperti biasa.

 

Berhubung dengan projek RUMAWIP@Sentral dan RUMAWIP@Sentral 2 di Putrajaya yang telah dibuka permohonan baru-baru ini ia akan dikaji semula setelah peralihan fungsi kepada KPKT diselesaikan sepenuhnya. Dalam pada itu, semua urusan permohonan dan tapisan berkaitan dengan projek ini akan ditangguhkan sehingga suatu tarikh yang akan ditentukan kemudian.


MAKLUMAN PEMBUKAAN SEMULA PERMOHONAN PROJEK RUMAWIP@SENTRAL KATEGORI RM80,000

Sumber: KWP · 02/05/2018

Sebagai makluman, Kementerian Wilayah Persekutuan telah menerima permohonan yang amat menggalakkan bagi projek RUMAWIP@Sentral Putrajaya berharga RM80,000 seunit sejak ia dibuka pada 20 Mac 2018. Sehingga 30 April 2018, sejumlah 14,502 pemohon telah membuat permohonan bagi projek ini dan 7,050 dokumen telah diterima untuk tapisan oleh pihak pemaju. Sehubungan itu, Kementerian telah memutuskan untuk membuka semula projek ini untuk permohonan melalui Portal RUMAWIP sehingga 15 Mei 2018 (Selasa) dan tarikh akhir serahan dokumen sokongan yang ditetapkan sehingga 31 Mei 2018 (Khamis).

 

Sehubungan itu, mereka yang berminat sama ada yang belum memohon atau belum mengemukakan dokumen sokongan adalah diminta untuk segera berbuat demikian mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Pemohon disarankan untuk meneliti syarat permohonan khas RUMAWIP@Sentral Putrajaya sebelum membuat permohonan.

Muat Turun Dokumen: PDF

PEMBERITAHUAN MENGENAI PERMOHONAN PROJEK RUMAWIP@SENTRAL KATEGORI RM80,000

Sumber: KWP · 29/03/2018

Pemohon boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai tarikh tutup, tarikh akhir serahan dokumen dan syarat permohonan khas yang ditetapkan bagi projek RUMAWIP@Sentral dalam fail yang dilampirkan.

Muat Turun Dokumen: (570) 470-8443