Spojená škola Ružomberok - Novinky na Spojenej škole

Oznamujeme žiakom Å¡koly, že preukážky na cestovné a potvrdenia na  rodinné prídavky začneme

vybavovaÅ¥ od 22. 08. 2016 v Äase od 7.00 h do 13.00 h.

Okresný úrad Žilina, odbor školstva otvoril dňa 14. 06. 2016 v Krajskej knižnici v Žiline výstavu prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení pod názvom "Slnko v duši". Na výstave aj naša škola prezentovala výrobky našich žiakov Odborného učilišťa.

709-493-6386

OZNÁMENIE                                                                                  

Spojená Å¡kola, Ružomberok v Å¡kolskom roku 2016/2017 ponúka možnosÅ¥ externého Å¡túdia v nasledovných odboroch:  

6445 H kuchár

6444 H čašník,servírka

6456 H kaderník

2964 H cukrár

Štúdium je určené uchádzačom, ktorí už majú ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium.


Informácia o možnosti prenajatia chaty

 

Spojená Å¡kola Ružomberok má k dispozícii na prenajatie Å¡kolskú chatu na Malinom Brde, ktorá sa nachádza cca 200 m od lyžiarskeho strediska.

Chata má 12 lôžok, plne vybavenú kuchynku, spoločenskú miestnosÅ¥ s televízorom, v ktorej sa nachádza i krb, ďalej je tu  plne funkčné sociálne zariadenie (sprchový kút).Drevo do krbu je potrebné si doniesÅ¥.

Cenník za prenajatie chaty je 5 €/osoba a deň + 0,70 € /osoba a deň (poplatok mestu)

+ spotrebované energie.

V prípade záujmu o prenajatie chaty nás kontaktujte na č. t. 4313 412 – sekretariát Å¡koly.


 

Vedenie Spojenej školy oznamuje, že zasadnutie Rodičovskej rady sa bude konať 19. 4. 2016 o 15.30 h v priestoroch školskej jedálne.


Dňa 04. apríla 2016 sa v Å½idovskej synagóge v Ružomberku uskutočnil benefičný koncert, ktorý zorganizovali členovia Žiackej Å¡kolskej rady pri Spojenej Å¡kole v Ružomberku v spolupráci s pozvanými hosÅ¥ami: hlavný organizátor, spevák a moderátor Matúš Baláž, organizátorka a speváčka Ivana Å imčeková, recitátorky Patrícia Kubelová a Aneta Å ostroneková, pianista Martin Kráľ, tanečná skupina Rea RK, parkúrové duo Istro a Boy Yanko – Follow the beat, hudobníci Monika Golierová, Radko Milan a Äalší.

Finančný výťažok z podujatia bol venovaný onkologickej pacientke a jej rodine z Liptovskej Osady.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pomáhať.

Mgr. Lucia Líšková

 


 

na výstavu slávnostných tabúľ žiakov III.D, odbor čašník-servírka na tému "Jarné prebúdzanie", ktorá sa uskutoční dňa 5. 4. 2016 v priestoroch školskej jedálne od 10.00 - 12.00 hod.


 

Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

9175471682


 

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom Spojenej Å¡koly, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na dni 15. a 16. marca 2016.

Žiaci na teoretickom vyučovaní majú voľno, prax bude prebiehať podľa rozvrhu.

Ružomberok 24. februára 2016

                                                                                  Mgr. Július Bruncko,v. r.

                                                                                               riaditeľ Å¡koly


Rok 2015 bol venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Å túra. Dňa 29. 01. 2016 sa na Spojenej Å¡kole uskutočnilo pásmo venované ukončeniu roka Ľudovíta Å túra. Učiteľky PaedDr. Ľ. Pečková a Mgr. M. Jadroňová pripravili program na tému: „Štúr- bodka za výročím“.

Žiaci si najskôr vypočuli krátku prezentáciu o Å¾ivote Ľ. Å túra. Potom si pozreli slovenský dokumentárny film True Å túr.

Veríme, že žiaci sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o Ä½. Å túrovi, o ktorých nevedeli.


 

 

 

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok riaditeľské voľno na deň 8. január 2016.

 

 

Ružomberok 21.12. 2015

                                                                                    Mgr. Július Bruncko

                                                                                           riaditeľ Å¡koly

 


 

18. november 2015 bol dňom konania celodennej súťaže INNOVATION CAMP, ktorú zorganizovali nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko a spoločnosÅ¥ NN Slovensko. Súťaž prebiehala v hoteli Holiday Inn v Bratislave. NaÅ¡u Å¡kolu reprezentovali piataci z hotelovej akadémie: Martina Cibulková, Barbora Belková, Mária Piecková, Mária Martonová, Andrea GaÅ¡perová a Denis Buliak.

ČítaÅ¥ Äalej: Súťaž INNOVATION CAMP

 

Dňa 13. novembra 2015 sa žiaci II.A Hotelovej akadémie zúčastnili odbornej exkurzie v Dolnom Kubíne. NavÅ¡tívili Hotel PARK. Spoločne s pedagogickým dozorom Mgr. Zdenkou Stoličkovou a Mgr. Patrikom Janíčkom.

NovozrekonÅ¡truovaný Hotel PARK **** prináša harmóniu krás oravskej prírody v spojení s moderným vybavením a komplexnosÅ¥ou služieb.

Informácie o prevádzke nám poskytla Food & Beverages manager Ivana DiÅ¡kancová, ktorá nás previedla po celom ubytovacom zariadení, reÅ¡taurácií s kaviarňou, kongresovej miestnosti a recepcii. Pozorne sme si pozreli vybavenie hotela a zariadenie jednotlivých izieb, apartmánov. NavÅ¡tívili sme aj budúce Wellness & SPA centrum, nočný bar a bowling, ktorý sa momentálne buduje.

Okrem prehliadky ubytovacej a stravovacej časti sme zažili možnosÅ¥ stretnúť sa a porozprávaÅ¥ aj so šéfkuchárom hotela. Pán Vladimír Vavák nás previedol po kuchyni a sprostredkoval nám informácie o fungovaní svojho úseku, výrobe jedál, dodržiavaní BOZP a HACCP, inventarizácií a výdaji jedla.

 


 

P O Z V Ã N K A

Spojená škola

Scota Viatora 8, Ružomberok

pozýva výchovných poradcov a Å¾iakov 8. a 9. ročníka na

 

Deň otvorených dverí

ktorý sa uskutoční dňa 30. novembra 2015

v Äase od 9.00 h do 12.00 h

V rámci Dňa otvorených dverí sa uskutoční 5. ročník

„Sladkej vianočnej prehliadky“, ktorej témou je

„ Z rozprávky do rozprávky“

Svoju účasÅ¥ na uvedenej akcii a Äas kedy prídete nahláste na č. t. 044/4313412 alebo na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujeÅ¡ maÅ¥ nainÅ¡talovaný JavaScript.

Vstup na prehliadku školy je každú celú hodinu (9, 10, 11, 12)


Triedne rodičovské združenia Spojenej školy sa budú konať 19. 11. 2015 o 15.00 h v jednotlivých učebniach podľa rozpisu.


 

 

Spojená Å¡kola, Scota Viatora 8 organizovala dňa 13.10.2015 Deň zdravej výživy, ktorý bol zameraný na bezlepkovú stravu, ktorá je zatiaľ jedinou možnou liečbou celiakie. Treba dbaÅ¥ na to, aby sa pacienti zriekli vÅ¡etkých potravín vyrobených z obilnín obsahujúcich lepok. Žiaci sa dozvedeli informácie o správnom výbere potravín pri príprave bezlepkových pokrmov.

ČítaÅ¥ Äalej: Deň zdravej výživy - bezlepková strava

 

 

Tatranský Klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vysoké Tatry

pod záštitou Spojenej Å¡koly, Scota Viatora 8, v Ružomberku

vyhlasuje

6. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE MAJSTER PALACINKA

dňa 4.11.2015

v priestoroch jedálne Spojenej Å koly

Pokyny pre súťažiacich:

7202458141