przemysł PRZEMYSŁ
  • technologie dla budownictwa
  • technologie do produkcji pelletów drewnianych
  • technologie i maszyny do przemysłu chemicznego
  • kompletne bezobsługowe myjnie samochodowe

  rolnictwo ROLNICTWO
  • maszyny i linie technologiczne do przemysłu mięsnego
  • linie do sortowania i przetwórstwa owoców i warzyw
  • silosy do przechowywania zbóż i pasz
  • maszyny rolnicze

  energetyka TERMOMODERNIZACJA
  • Modernizacja kotłowni i linii ciepłowniczych
  • Ociepłenie budynków, szpitali, szkól
  • Komputerowe systemy sterowania ciepłem
  • Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej

  paliwa PALIWA
  • Pellety, agro-pellety
  • Drewno
  • Zrębki
  • Gaz LPG (auto gas)
  • Węgiel

  handel BUDOWNICTWO
  • Projektowanie i budowa objektów sportowych
  • Projektowanie i budowa objektów logistycznych
  • Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy
  • Bezobsługowe myjnie samochodowe