vn1b8.trueconf.name#vcs
Chào mừng đến với trang web máy chủ TrueConf dành cho khách

 1. Hãy tải và cài đặt TrueConf Client cho ứng dụng Windows.
 2. Sau khi cài đặt ứng dụng của bạn sẽ tự động kết nối đến máy chủ.
 3. Đăng nhập bằng cách sử dụng TrueConf ID và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Sự cố. Nếu ứng dụng không tự động kết nối với máy chủ hãy thực hiện theo các bước sau:


 1. Khởi động ứng dụng
 2. Chọn Mạng cài đặt dưới thiết lập trình đơn.
 3. Bỏ chọn tùy chọn kết nối máy chủ mặc định và bấm vào nâng cao.
 4. Nhập một trong các địa chỉ sau:
  • 210.245.111.217:4307
  • hntt.bvctch.vn:4307
 5. Nhấn OK
 6. Nhấp vào đăng nhập trong trình đơn.

Nếu bạn đã theo các bước mà vẫn không thể để kết nối với máy chủ, xin liên hệ với quản trị máy chủ.

* nâng cấp giao diện ứng dụng và chức năng mới. Tìm hiểu thêm ở đây

 1. Hãy tải và cài đặt TrueConf Client cho ứng dụng Windows.
 2. Cài đặt theo các hướng dẫn ngắn dưới đây sau đó kết nối với máy chủ này.
 3. Đăng nhập bằng cách sử dụng TrueConf ID và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Làm thế nào để kết nối TrueConf Phiên bản thử nghiệm cho ứng dụng Windows đến máy chủ?


 1. Khởi động ứng dụng
 2. Chọn Mạng cài đặt dưới thiết lập trình đơn.
 3. Kiểm tra trùy chọn kết nối đến máy chủ TrueConf.
 4. Nhập một trong các địa chỉ sau:
  • 210.245.111.217:4307
  • hntt.bvctch.vn:4307
 5. Nhấn để kết nối

Nếu bạn đã theo các bước mà vẫn không thể để kết nối với máy chủ, xin liên hệ với quản trị máy chủ.

 1. Xin vui lòng tải về và cài đặt TrueConf cho ứng dụng macOS hoặc từ Trang này hoặc từ App Store®.
 2. Cài đặt theo các hướng dẫn ngắn dưới đây sau đó kết nối với máy chủ này.
 3. Đăng nhập bằng cách sử dụng TrueConf ID và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Lưu ý: Làm thế nào để kết nối ứng dụng TrueConf cho máy chủ này?


 1. Khởi động ứng dụng
 2. Mở mạng cài đặt trong các ứng dụng tùy chọn.
 3. Kiểm tra Kết nối đến máy chủ khác lựa chọn.
 4. Nhập một trong các địa chỉ sau:
  • 210.245.111.217:4307
  • hntt.bvctch.vn:4307
 5. Nhấn Kết nối

Nếu bạn đã theo các bước mà vẫn không thể để kết nối với máy chủ, xin liên hệ với quản trị máy chủ.

 1. Hãy tải và cài đặt %client_name cho ứng dụng Linux
 2. Cài đặt theo các hướng dẫn ngắn dưới đây sau đó kết nối với máy chủ này.
 3. Đăng nhập bằng cách sử dụng TrueConf ID và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Làm thế nào để kết nối TrueConf ứng dụng cho máy chủ này:


 1. Khởi động ứng dụng
 2. Mở mạng cài đặt trong các ứng dụng tùy chọn.
 3. Kiểm tra Kết nối đến máy chủ khác lựa chọn.
 4. Nhập một trong các địa chỉ sau:
  • 210.245.111.217:4307
  • hntt.bvctch.vn:4307
 5. Nhấn Kết nối

Xin vui lòng liên hệ với quản trị viên máy chủ của bạn nếu bạn không thể kết nối với máy chủ sau khi làm theo các bước sau.

 1. Cài đặt TrueConf cho ứng dụng Android từ Google Play® hoặc tải tập tin .apk dưới đây và cài đặt theo cách thủ công.
 2. Cài đặt theo các hướng dẫn ngắn dưới đây sau đó kết nối với máy chủ này.
 3. Đăng nhập bằng cách sử dụng TrueConf ID và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Làm thế nào để kết nối TrueConf cho ứng dụng Android tới máy chủ?


 1. Khởi động ứng dụng
 2. Bấm Thay đổi máy chủnút
 3. Chọn Sử dụng máy chủ khác
 4. Nhập một trong các địa chỉ sau:
  • 210.245.111.217:4307
  • hntt.bvctch.vn:4307
 5. Nhấn Kết nối

Nếu bạn đã theo các bước mà vẫn không thể để kết nối với máy chủ, xin liên hệ với quản trị máy chủ.

 1. Cài đặt TrueConf cho ứng dụng iOS từ App Store®.
 2. Cài đặt theo các hướng dẫn ngắn dưới đây sau đó kết nối với máy chủ này.
 3. Đăng nhập bằng cách sử dụng TrueConf ID và mật khẩu được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Làm thế nào để kết nối TrueConf cho ứng dụng iOS tới máy chủ?


 1. Khởi động ứng dụng
 2. Nhấn Cài đặtnút
 3. Chọn Sử dụng máy chủ khác
 4. Nhập một trong các địa chỉ sau:
  • 210.245.111.217:4307
  • hntt.bvctch.vn:4307
 5. Nhấn Kết nối

Nếu bạn đã theo các bước mà vẫn không thể để kết nối với máy chủ, xin liên hệ với quản trị máy chủ.